Wat kan je van mij verwachten?

Afhankelijk van jouw hulpvraag werk ik met de methode van TotalBalance (ontwikkeld door Carianne Ros). Dit is een methode die uit gaat van het totale mensbeeld. Een mens bestaat uit lichaam, geest en ziel. Alle drie moeten in balans zijn om te kunnen leven zoals God het bedoeld heeft: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, vanuit Zijn rust en Vrede.

Het programma bestaat uit 3 delen, namelijk:

1. Persoonlijke Historie = verleden = wie was ik?

2. Persoonlijke analyse = heden = wie ben ik?

3. Persoonlijke planning = toekomst = wie word ik?

Kort samengevat: Welke belemmeringen ben je tegen gekomen in het verleden en heden? Bewust of onbewust kunnen deze belemmeringen jou er steeds van weerhouden om te kunnen ontwikkelen tot groei en bloei. We gaan op zoek wat jou energie kost, maar ook wat jou energie geeft om zo weer in een goede balans te komen.

Het is inspirerend om te ontdekken wat jouw unieke persoonlijke profiel is en wat voor motivatieplan daarbij past. Hierin komt duidelijk naar voren wat jouw gaven en talenten zijn en wat jou motiveert als voorbereiding op de toekomst.

Om optimaal te kunnen leven is het goed na te denken over vijf gebieden in je leven, namelijk geloven, groeien, genieten en gezond leven en liefhebben. Al deze thema’s vormen uiteindelijk een goed inzicht om duidelijke doelen te kunnen stellen voor een persoonlijke planning, om zo tot je bestemming te komen. In alle drie de fases staan niet alleen therapie, maar ook gebed en de Bijbelse principes centraal.

Daarnaast kun je bij mij terecht met problemen met o.a. zelfbeeld, identiteit en Godsbeeld en daaruit voortvloeiende problematiek (bv. burn-out, hoog gevoeligheid, geen grenzen kunnen stellen, angsten, depressieve gevoelens,niet weten wat je precies wil,verstoorde relaties enz.) Ben jij tussen de 25 en 55 jaar, christen en/of op zoek naar zingeving, dan ben je van harte welkom!

Vraaggericht-begeleidend

Bemoedigend-adviserend