Jij bent Uniek.


Jij bent” jij” heel indentiek.
God heeft jou de taak als rentmeester gegeven.
Om te dienen met de gave en talenten die Hij jou heeft gegeven
Stop maar met vergelijken met de mensen om je heen.
Het maakt je droevig,het lukt je niet. Je voelt je eenzaam en alleen.
Richt je op Hem de spiegel van waarheid in je leven.
Zo kun je in blijdschap tot eer van Hem leven