Stralend als een bloem
Door te zijn niet door te doen
Heer ik geef alles aan U over
Geen ruimte of aandacht voor de rover
Door genade ben ik bemind
Voor eens en altijd Uw kind