‘Lieve kind, wees rustig en stil.
Zo ontdekt je Mijn majesteit, Mijn kracht en wil.
Ook al is er van alles wat je voelt.
Het zegt niets over het leven, wat Ik voor jou heb bedoelt.
Al Mijn woorden en beloften zijn waar.
Ook jouw plan ligt kant en klaar.
Ga nu in geloof en vertrouwen.
Zo kan Ik aan mijn koninkrijk op aarde bouwen.
Laat al je gedachten maar los.
Het zijn de aanklachten van de sluwe vos.’

Vader, ik zie niet waar ik ben.
Ik dank U, dat U dat mijn wegen kent.
Wilt U spreken door Uw woord.
Zodat ik Uw vertrouwde stem goed hoor.

‘Leg maar af al die twijfel en kramp.
Het zal verdwijnen als een damp.
Weet dat Mijn oog zich op jou richt.
En Ik jouw levenspad verlicht.
Ga in geloof en vertrouwen.
Ik ben de Hoeksteen. De grootste Bouwer.’

Stil, mijn ziel, wees stil.

‘Rust in geloof, dat is wat Ik je leren wil.
Geloof me: Ik sta onvoorwaardelijk aan jouw kant.
En bescherm jou met Mijn rechterhand.’

Stil, mijn ziel, wees stil.

‘Rust in geloof, dat is wat Ik je leren wil.’