Privacy Verklaring

 

Bijzonder,Uniek! vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar cliënten  van groot belang. Daarom worden uw persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de AVG hieraan stelt.

Hoe lang?

Wanneer u als cliënt uw persoonsgegevens aan Bijzonder,Uniek! verstrekt worden uw gegevens opgenomen in de database van Bijzonder,Uniek! Wanneer u ons uw persoonsgegevens stuurt geeft u hiermee expliciet toestemming om uw persoonlijke gegevens te bewaren totdat u aangeeft dit niet meer te willen.

Welke gegevens?

Wij verwerken o.a. de volgende persoonsgegevens; NAW-gegevens, mobiele nummer, geboortedatum, e-mailadres en geslacht. Ook uw opdrachten die u tijdens de coaching uitvoert en die u per mail aan mij stuurt worden opgeslagen in de database van Bijzonder,Uniek! onder uw naam.

Met wie delen?

Deze informatie wordt uitsluitend gedeeld tussen cliënt en Bijzonder,Uniek! en is alleen bedoeld als input voor het coaching traject.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen.

Wijzigingen 

Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij raden u aan om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. 

Ouderkerk aan de IJssel 19 11-2019

Het is Bijzonder,Uniek!

Tussenlanen 17
2861 CB Bergambacht

Tel: 06-40 72 43 18
Email: info@bijzonderuniek.nl

Social