Vader, ik wil niet meer terugdenken aan het verleden.
Maar me op U richten. De toekomst en het heden.
Vader, neem hier mijn hand
en neem me mee door dit moerasachtig land.

‘Lieve kind wat vind ik het fijn
om met jou in Mijn nabijheid te zijn.
Ik nodig je uit keer op keer.
Leg je lasten nu maar bij Mij neer.
Ik heb alles voor jou gedragen.
Je stelt me echt geen onnodige vragen.’

Heer, wilt U spreken door Uw woord?
Zodat ik zeker weet dat ik Uw stem heb gehoord.
Uw licht liet mij zo duidelijk zien
dat het een leugen is, dat ik Uw liefde niet verdien.
Ik wil U ootmoedig vragen:
Reinig mijn gedachten. Het is niet te dragen
Mijn gedachten zijn vaak zo onrustig en vooral niet stil.
Mijn hart schreeuwt van verlangen naar Uw wil.

‘Stil maar lieve kind. De basis van jou bestaan
komt echt bij Mij vandaan.
Ik woon in jou, echt voor altijd.
Niets is er, wat ons nog scheidt.’